Stwórz własny program szkoleniaPROGRAM SZKOLENIA:

Jako jedyni dajemy Wam możliwość stworzenia własnego programu szkoleniowego. Możecie tak dobrać tematy, aby przeszkolić uczestników tylko z zagrożeń, które występują w waszej firmie lub które uważacie za najbardziej przydatne w życiu codziennym, w pracy, w domu. Przy zamówieniu prosimy podać nazwy tematów, które Was interesują.


 • Alergia, anafilaksja
 • Apteczka pierwszej pomocy
 • Aspekty prawne i etyczne udzielania pierwszej pomocy
 • Astma
 • Automatyczna Defibrylacja Zewnętrzna - AED
 • Cukrzyca
 • Hipotermia, hipertermia
 • Krwawienie i krwotok
 • Łańcuch przeżycia
 • Metody udrażniania dróg oddechowych i wentylacja płuc
 • Ocena miejsca zdarzenia (bezpieczeństwo własne, miejsca zdarzenia, poszkodowanego)
 • Odmrożenie
 • Omdlenie
 • Oparzenie
 • Padaczka
 • Podstawowe Zabiegi Resuscytacyjne - BLS
 • Porażenie cieplne, Udar cieplny, Porażenie słoneczne
 • Porażenie prądem
 • Postępowanie w trakcie wypadku samochodowego
 • Pozycja bezpieczna
 • Przyczyny nagłego zatrzymania krążenia (NZK) u dorosłych i dzieci
 • Rana
 • Sprawdzanie czynności życiowych
 • Stłuczenie, naciągnięcie, skręcenie, zwichnięcie, złamanie
 • Udar
 • Ukąszenie, użądlenie, pogryzienie
 • Układanie, przenoszenie i transportowanie poszkodowanych
 • Utonięcie, podtopienie
 • Wstrząs
 • Wzywanie pomocy
 • Zachłyśnięcie, zakrztuszenie i zadławienie
 • Zatrucie
 • Zawał


 • CZAS TRWANIA SZKOLENIA:

  Czas trwania szkolenia zależy od tematów, które zostaną wybrane.  MIEJSCE SZKOLENIA:

  Szkolenia prowadzone są w salach szkoleniowych zleceniodawcy. Jeśli nie posiadają Państwo dostępu do takich sal, szkolenie może być prowadzone w salach szkoleniowych wyznaczonych przez naszą firmę (Koszt sal oraz dojazd do placówki, w której ma się odbyć szkolenie pokrywa zleceniodawca).  OPIS SZKOLENIA:

  Wiele czynników zmniejsza chęć świadków zdarzenia do podejmowania resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) i udzielania pierwszej pomocy, między innymi panika, strach przed zakażeniem, możliwość wyrządzenia krzywdy osobie poszkodowanej lub strach przed nieprawidłowo wykonywaną RKO czy pierwszą pomocą. Szkolenie może zmniejszyć lęk, poprawić emocjonalną adaptację i spowodować, że ktoś będzie w stanie rozpocząć RKO czy udzielać pierwszej pomocy. Szkolenie jest dostosowane do potrzeb różnych grup zawodowych, styl nauczania zapewnia przyswajanie oraz zapamiętywanie wiedzy i umiejętności praktycznych.

  Nasze szkolenia prowadzimy na zaawansowanym sprzęcie, który daje wam możliwość wizualnego oznaczenie głębokości uciśnięć klatki piersiowej i wentylacji płuc oraz daje informacje zwrotne po wykonaniu resuscytacji o jego efekcie. Zgodnie z wytycznymi nauczanie z wykorzystaniem zaawansowanych urządzeń poprawia jakość wykonywania RKO, ułatwia jej przyswojenie i zapamiętanie w porównaniu z podstawowym sprzętem jaki używa większość firm szkolących.

  DODATKOWE INFORMACJE:


 • Zajęcia prowadzone są na sprzęcie renomowanych firm tj. Laerdal, Ambu, Philips, Samsung. Posiadamy fantomy dorosłych, dzieci, niemowląt, defibrylator AED, sztuczne rany, projektor z ekranem
 • Zajęcia prowadzone są na fantomach do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (BLS) oraz zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych (ALS)
 • Na fantomach do ALS czujniki pokazują ucisk klatki piersiowej z dokładnością co do milimetra, a prowadzenie sztucznego oddychania co do mililitra.
 • Mamy możliwość prowadzenia zajęć zarówno w tygodniu jak i w weekendy
 • Terminy szkoleń oraz godziny do ustalenia
 • Program szkolenia oraz wielkość grup może być modyfikowana w zależności od Państwa oczekiwań
 • Wszystkie tematy są przygotowane zgodnie z najnowszymi wytycznymi Europejskiej i Polskiej Rady Resuscytacji
 • Zajęcia prowadzą wykwalifikowani ratownicy medyczni z wieloletnim stażem pracy na SOR i ZRM


 • Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat oraz mały prezent.

  Zgodnie z zaleceniami Europejskiej Rady Resuscytacji ponowne szkolenie powinno odbyć się najpóźniej do 2 lat. Najlepsze efekty osiąga się, jeśli szkolenie odbywa się raz w roku.

  WYBIERZ SZKOLENIE