O nas


Nasza kadra składa się z doświadczonych instruktorów, wykwalifikowanych ratowników, czynnie pełniących funkcje w polskim Systemie Ratownictwa Medycznego. Szkolimy według najnowszych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji. Posiadamy certyfikaty wydawane przez Europejską i Polską Radę Resuscytacji. Dysponujemy kadrą z wykształceniem pedagogicznym, dlatego z powodzeniem możemy prowadzić nie tylko kursy i szkolenia, ale również zajęcia w szkołach z ratownictwa medycznego, pierwszej pomocy oraz postępowania w nagłych przypadkach. Wprowadziliśmy najnowsze metody nauczania, by łatwiej Wam było przyswajać informację i abyście szybciej nauczyli się umiejętności praktycznych. Jako pierwsi w Polsce, i chyba jedyni stosujemy "mnemotechniki".MNEMOTECHNIKI

Sprawna, dobra pamięć jest podstawą sukcesu w każdej dziedzinie. Podstawowe techniki pamięciowe (mnemotechniki) pozwalają zwiększyć zdolności pamięciowe w procesie uczenia się nawet o 200-300 procent. Zapamiętywanie i uczenie się jest zarówno trwałe i przyjemne. Przyswajanie informacji jest znacznie łatwiejsze. Informacje są zapamiętywane na dłużej niż przy tradycyjnym zapamiętywaniu, ponieważ tworzysz i uruchamiasz więcej połączeń między komórkami nerwowymi, w mnemotechnikach efektywniej wykorzystujesz też prawą półkulę mózgu. Obie półkule odpowiadają za inne funkcje. Tradycyjny sposób zapamiętywania wykorzystuje zwykle pracę tylko lewej, logicznie i linearnie myślącej półkuli. W tym czasie prawa półkula mózgu, która jest odpowiedzialna za emocje, marzenia, wyobraźnię, sny nie jest zaangażowana w proces zapamiętywania. A ponieważ „nie lubi się nudzić”, zajmuje się czymś innym odciągając naszą uwagę od zapamiętywanych treści. Dlatego w trakcie uczenia się trudno się skoncentrować. Trzeba zaangażować do pracy obie półkule. I właśnie taką możliwość dają mnemotechniki. Techniki pamięciowe opierają się właśnie na zatrudnianiu do pracy obu części naszego mózgu, co sprawia, że prawa półkula nie tylko „nie nudzi się” i „nie przeszkadza”, ale dodatkowo znacząco zwiększa efektywność pracy pamięci.SCHEMAT

Nowo zdobytą wiedzę trzeba powtarzać. W ciągu pierwszej doby możesz zapomnieć aż 80 procent nowo zdobytych informacji. Aby Twoja wiedza została utrwalona w pamięci długotrwałej, trzeba ją powtórzyć, a powtórki rozłożyć w czasie tak żeby przyniosły jak najwięcej korzyści. Dzięki opracowanym przez nasz zespół specjalistów materiałów, które otrzymuje każdy uczestnik kursu w połączeniu z tym schematem osiągniesz sukces.
Pierwszego dnia powtórz 3 razy:
- zaraz po nauce (kilka minut) – przejrzyj notatki, przypomnij sobie skojarzenia
- godzinę po zakończeniu nauki – najlepiej pomiędzy godz. 16 a 20 odtwórz zapamiętane informacje, możesz jeszcze zerkać w notatki
- tuż przed snem – odtwórz zapamiętane informacje (w trakcie snu Twój mózg będzie porządkował i przetwarzał informacje)
Kolejną powtórkę zrób następnego dnia, potem za tydzień, za miesiąc, za pół roku, za rok.
Za każdym razem przetwarzanie będzie zajmowało Ci mniej czasu, ponieważ więcej informacji będzie już utrwalonych i przypominanie ich będzie odbywało się szybko i łatwo.


Nasza firma prowadzi szkolenia z pierwszej pomocy dla firm i grup zorganizowanych, szkolenia medyczne dla szpitali i przychodni na terenie całej Polski.

DOŚWIADCZENIE. TO ZASŁUGA WIELOLETNIEJ PRACY I PRZEPROWADZENIA WIELU SZKOLEŃ.

Sprawdź kto ciebie szkolił, może twoje szkolenie jest nieważne !!!


Pragniemy poinformować Państwa, że zgodnie z art. 8 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 r. zajęcia edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy są realizowane z udziałem:


lekarz systemu - lekarza posiadającego tytuł specjalisty lub specjalizującego się w dziedzinie medycyny ratunkowej, z zastrzeżeniem art. 57

pielęgniarka systemu - pielęgniarkę posiadającą tytuł specjalisty lub specjalizującą się w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii, a także pielęgniarkę posiadającą ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii oraz posiadającą co najmniej 3-letni staż pracy w oddziałach tych specjalności, oddziałach pomocy doraźnej, izbach przyjęć lub pogotowiu ratunkowym.