Szkolenie dla pielęgniarek i położnych oraz ratowników medycznychPROGRAM SZKOLENIA:


 • Rozpoznawanie pacjentów w stanie zagrożenia życia
 • Zapobieganie wystąpieniu zatrzymania krążenia
 • Zapewnienie drożności dróg oddechowych i wentylacja płuc
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa – BLS
 • Pozycja bezpieczna
 • Monitorowanie czynności serca, elektrokardiografia, rozpoznawanie rytmu
 • Defibrylacja
 • Leki i drogi podawania leków
 • Resuscytacja wewnątrzszpitalna – zadania zespołu resuscytacyjnego – ILS
 • Algorytm zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych – ALS
 • Etyczne aspekty resuscytacji


 • CZAS TRWANIA SZKOLENIA:

  4-5 godzin. Przy grupie poniżej 8 osób lub powyżej 20 osób oraz przy wyborze dodatkowych tematów czas szkolenia ulega zmianie.  MIEJSCE SZKOLENIA:

  Szkolenia prowadzone są w salach szkoleniowych zleceniodawcy. Jeśli nie posiadają Państwo dostępu do takich sal, szkolenie może być prowadzone w salach szkoleniowych wyznaczonych przez naszą firmę (Koszt sal oraz dojazd do placówki, w której ma się odbyć szkolenie pokrywa zleceniodawca).  OPIS SZKOLENIA:

  Szkolenie przeznaczone jest dla większości pracowników ochrony zdrowia, którzy rzadko są świadkami zatrzymania krążenia, ale mogą rozpoczynać resuscytację lub pracować w zespołach resuscytacyjnych. W czasie szkolenia uczestnicy nauczą się umiejętności, które warunkują skuteczność resuscytacji, a są prowadzone do czasu przybycia lekarza lub zespołu resuscytacyjnego. Szkolenie składa się z wykładów, sesji ćwiczeniowych oraz symulowanych sytuacji klinicznych. Program zawiera kilka opcji, co pozwala instruktorom dostosować zakres materiału do potrzeb grupy uczestniczącej w szkoleniu.  DODATKOWE INFORMACJE:


 • Zajęcia prowadzone są na sprzęcie renomowanych firm tj. Laerdal, Ambu, Philips, Samsung. Posiadamy fantomy dorosłych, dzieci, niemowląt, defibrylator AED, sztuczne rany, projektor z ekranem
 • Zajęcia prowadzone są na fantomach do podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (BLS) oraz zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych (ALS)
 • Na fantomach do ALS czujniki pokazują ucisk klatki piersiowej z dokładnością co do milimetra, a prowadzenie sztucznego oddychania co do mililitra.
 • Mamy możliwość prowadzenia zajęć zarówno w tygodniu jak i w weekendy
 • Terminy szkoleń oraz godziny do ustalenia
 • Program szkolenia oraz wielkość grup może być modyfikowana w zależności od Państwa oczekiwań
 • Wszystkie tematy są przygotowane zgodnie z najnowszymi wytycznymi Europejskiej i Polskiej Rady Resuscytacji
 • Zajęcia prowadzą wykwalifikowani ratownicy medyczni z wieloletnim stażem pracy na SOR i ZRM


 • Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat oraz mały prezent.

  Zgodnie z zaleceniami Europejskiej Rady Resuscytacji ponowne szkolenie powinno odbyć się raz w roku.

  WYBIERZ SZKOLENIE